SMARTA LÖSNINGAR FÖR ETT NORDISKT KLIMAT

Garantiservice värmepumpar

5 års garanti på luft luft värmepumpar.

Från och med den 1 september 2010 infördes nya villkor för luft luft värmepumpar,
det innebär att luft luft värmepump med inköpsdatum från och med 2010-09-01 har 5 års garanti. Får att garantin skall vara giltig måste värmepumpen registreras på hemsidan senast 2 veckor efter driftsättning.

Vid behov av garantiservice på luft-luft och luft-vatten värmepumpar hänvisas kunder att ringa 0771-27 18 00.

Läs mer om garantihanteringen och garantivillkor för luft-luft värmepumpar här

Rot-avdrag och Energideklaration

  • Investera i en effektiv och miljövänlig värmepump och dra av halva arbetskostnaden genom det nya Rot-avdraget. Läs mer på www.svepinfo.se och www.regeringen.se
  • Ska du sälja hus? Efter årsskiftet ska du som småhusägare kunna visa upp en energideklaration vid husförsäljning.
  • Ska du köpa hus? Efter årsskiftet är det enklare att göra kloka husköp. Du har då rätt att få se husets energibehov genom energideklarationen. Läs mer på www.boverket.se

Ahlsell Kyl är medlem i SKVP (tidigare SVEP)

Den 23 maj 2014 gick Svenska Värmepumpföreningen (SVEP) och Kyl & Värmepumpföretagen ihop och bildade en ny, större och starkare organisation.

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen. Därmed stärks möjligheterna att bevaka våra medlemmars intressen. Det ger oss också bättre förutsättningar att driva frågor som är viktiga för vår bransch.

 www.skvp.se