FELANMÄLAN

Frågor och svar

Börja gärna att läsa vår ”frågor och svar”. Där kan du få hjälp att åtgärda de enklare felen själv.
Du hittar vår ”Frågor och svar” här:

Innan felanmälan görs

Innan felanmälan görs, kontrollera och checka av följande åtgärder.

• Kontrollera att spänning finns fram till aggregatet och att ingen säkring löst ut.

• Utedelen är inte igenisad. Lite is kan förekomma, men större delen av utedelens flänsade yta måste vara fri från is.

• Utedelen är inte igentäppt av löv. Rengör i så fall utedelen. Detta fel är inte garanti.

• Vissa fjärrkontroller har temperatursensor inbyggd som kommunicerar med innedelen. Kontrollera därför att Fjärrkontrollen ligger mitt i det rum där innedelen är monterad och utan direkt solbestrålning.

• Byt batterier i fjärrkontrollen.

Om felet kvarstår, gå vidare med felanmälan.

    I de fall felanmälan görs och där felets karaktär inte inkluderas i garantiåtagandet enligt garantivillkoren, är jag medveten om att kostnader relaterat till restid och felsökningstid kommer att faktureras mig.