GARANTIREGISTRERING

Serienummer

Innan du går vidare till garantiregistreringen, kontrollera att du har modellbeteckning och serienumret på inne- och utedelen. Du hittar uppgifterna på de dekaler som sitter på utsidan av vardera delen. Se bilder.

Företagets certificat

Rättighet till garanti förutsätter att installationen är gjort av ett företag som är certifierat. Angivet företagsnamn och certifieringsnummer måste stämma överens för att garanti ska beviljas.
Kontrollera därför företagets certifikat och notera de uppgifter som står där.

Godkännande

Garantitiden räknas från inköpsdatum.
Om fler utrustningar (kompletta enheter) installeras vid ett och samma tillfälle, ska garantiregistrering utföras enskilt för varje utrustning för sig.

    Jag godkänner Ahlsells integritetspolicy och att de uppgifter som jag lämnat får lagras hos Ahlsell-KCC. Läs mer här.

    Jag intygar att jag är slutanvändare av den installerade utrustningen och att jag på egen hand har fyllt i det här formuläret.