SMARTA LÖSNINGAR FÖR ETT NORDISKT KLIMAT

En poolvärmepump fungerar på samma sätt som en luft/vattenvärmepump. Det vill säga, den hämtar värme från utomhusluften. Värmen överförs sedan till vatten, med hjälp av bland annat ett köldmedium och en kompressor.

Skillnaden mellan en luft/vattenvärmepump (som du har för att värma upp ett vattenburet uppvärmningssystem i huset samt tappvatten) och en poolvärmepump, är att en poolvärmepump är konstruerad för att klara påfrestningar från kontakten med smutsigt, salt och klorerat vatten. Utsatta delar består därför av extra tåliga material.

KMP Premium

KMP Poolvärmepumpar är energieffektiva samt prisvärda lösningar för uppvärmning och har sålts på den svenska marknaden i över 7 år.