SMARTA LÖSNINGAR FÖR ETT NORDISKT KLIMAT

SOLVÄRMEN ÄR HÄR

Framtiden är redan här. Visste du att ett solvärmesystem från KCC kan generera c:a 50 % av ditt varmvatten och stå för 10-20 % av din uppvärmning? Det motsvarar 25-30 % av det årliga energibehovet för en normalvilla.

Miljöanpassad och kostnadsfritt

Solvärme är kostnadsfri och miljöanpassad energi. I solfångaren omvandlas solens strålar till värme, till skillnad från solceller där solstrålningen omvandlas till el. Det är mycket enkelt att sköta en solvärmepump. Processen är helt automatisk och spärrar finns inbyggda för att förhindra överhettning eller nedkylning. Driftkostnaderna är låga och det krävs minimalt med underhåll. Då solvärmesystemet har få rörliga delar ger det dessutom en lång livslängd. Din solfångare kan monteras på taket till huset eller på en sidobyggnad, t.ex. garaget. Solvärmesystemet kan också vara fristående på marken eller integreras helt i taket.

Få bidrag för ditt köp

KCC:s solvärmepaket är godkända för bidrag, Solar Keymark, och finns med på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts förteckning över bidragsgodkända solfångare. Klicka här för att se en lista över de solfångare som har godkänts för bidrag.

Säkra din tillgång till fritt varmvatten genom att installera en solvärmepump från KCC. Nu har du ytterligare ett skäl att se fram emot en solig sommar!

KCC Solvärme

Solvärme är gratis och miljövänlig energi. I solfångaren omvandlas solens strålar till värme, till skillnad från solceller där solstrålningen omvandlas till el.